۱۳۸۹ شهریور ۲۴, چهارشنبه

سيصد وپنجاه هزار نفر از بانوان کشور در تعاونی ها مشغول فعالیت هستند

سيصد وپنجاه هزار نفر از بانوان کشور در تعاونی ها مشغول فعالیت هستند


وزیر تعاون گفت: حدود 24 هزار تعاونی بانوان با یک میلیون نفر عضو و 350 هزار نفر اشتغالزایی در کشور فعالیت می کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، محمد عباسی وزیر تعاون در همایش بنیاد توسعه ملی کارآفرینی و تعاون زنان ایران، تعداد تعاونی های بانوان را در کل کشور 24 هزار تعاونی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر این تعاونی ها نزدیک به یک میلیون نفر در کشور عضو دارند و 350 هزار نفر در تعاونی های بانوان شاغل هستند که می تواند به صورت تخصصی با هدف اشتغالزایی فعالیت کنند.
وی وجود زنان کارآفرین و قابلیتهای منطقه ای را از عوامل شکل گیری بنیاد توسعه و کارآفرینی دانست و گفت: زنان با طرح ایده های مناسب و مفید در توسعه بخشهای مورد نیاز در استانهای کشور سهم خوبی را به خود اختصاص داده اند.
وزیر تعاون با اشاره به همت گسترده زنان در کشور در قالب برنامه های دولت نهم و دهم و توانمندسازی جامعه با توجه به اینکه امروزه شاهد رشد و توسعه آن در کشور هستیم اظهار داشت: زنان برای حضور بهتر در عرصه های اجتماعی باید خود را به آموزشهای مدیریتی و کسب در آمدهای مالی مجهز کرده و توانمندیهای خود را افزایش دهند.
در این همایش، مریم مجتهد زاده، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده، مهمترین عناصری که سیاستگزاری جدی را در حوزه اشتغال زنان ضروری می سازند برنامه های کلان اقتصادی در خصوص تغییر دولت از تصدی گری به امر نظارت، تلاش مستمر در اجرایی شدن اصل 44 و عملکرد جدی نظام در مردمی کردن اقتصاد کشور دانست و گفت: بر این اساس سیاستها و برنامه های دولت نهم و دهم از قبیل گسترش مشاغل خانگی، استفاده از فضای مجازی و دور کاری، بسط حوزه تعاونی، ارتقاء مشاغل خویش فرما و ... تجربه مفیدی در ارائه راهکارهای عملیاتی در فضای شغلی زنان به شمار می روند.
وی افزود: بخش تعاونی با قابلیت خود در زمینه سازی بروز توانایی های فردی با هدف دستیابی به حداکثر نفع جمعی جایگاه ویژه ای را دارا می باشد.
مجتهد زاده، اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران جهت پشتیبانی موثر از فعالیتهای اقتصادی زنان در بخش تعاونی را گامی موثر در ایجاد و گسترش فرصتهای مناسب شغلی زنان دانست و گفت: امروزه در حدود 30 تا 40 درصد تسهیلات در این بخش توسط تعاونی های زنان جذب شده و در حال حاضر شمار تعاونیهای زنان یک سوم از کل تعاونیهای کشور را شامل می شود که این رقم نمایانگر رشد و توسعه مناسب تعاونیهای زنان در جامعه می باشد.

۱۳۸۹ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

تعاونيهاي برتر استاني وملي - پيشكسوتان تعاونگر- خادمين تعاونگر - مديران هميار نمونه خراسان رضوي


تعاونيهاي برتر استاني وملي سال1389

1- گرایش کشاورزی:تعاونی مرغداران گوشتی متشکل گناباد تعاونی برتراستانی ملي
2- تعاونی خیام صنعت نیشابورتعاونی برتر استانی
3- گرایش معدني تعاونی تلاش وتوکل تعاونی برتر استانی
4- گرایش تامین نیاز تولید کنندگان تعاونی کارگران اگزوز خودرو خراسان تعاونی برتر استانی
5- گرایش فرش دستباف تعاونی کسری خاوران تربت حیدریه تعاونی برتر استانی
6- گرایش خدماتی تعاونی خدمات بهداشتی سبز درمان تعاونی برتر استانی
7- گرایش تامین نیاز صنوف خدماتی تعاونی اتوسرویس های مشهد وحومه تعاونی تداوم برتري ملي
8- گرایش حمل و نقل تعاونی سیر توس ماندگار تعاونی برتر استانی
9- گرایش تامین نیاز مصرف کنندگان تعاونی مصرف فرهنگیان کاشمر تعاونی برتر استانی
10- گرایش اعتبار تعاونی اعتبار فرهنگیان نیشابور تعاونی برتر ملي
11- گرایش مسکن تعاونی تعاونی فراکار تعاونی برتر استانی
12- گرایش عمرانی تعاونی اترک بتون تعاونی برتر استانی
13- گرایش آموزشگاهی تعاونی هنرستان فنی طالقانی تربت حیدریه تعاونی برتر استانی
14- گرایش اتحادیه اتحادیه تعاونی کارکنان دولت خراسان رضوی تعاونی برتر استانی
15- گرایش زنان تعاونی گل وگیاه پرندیس شرق تعاونی برتر استانی
16- گرایش سهام عدالت تعاونی سهام عدالت گناباد تعاونی برتر استانی
اسامي تعاوني ها برتر سال 1388 اداره كل تعاون استان خراسان رضوي:

1-شركت تعاوني اتوسرويسهاي مشهد وحومه تعاوني برتر ملي نوع تعاوني تامين نياز صنوف خدماتي(تهيه وتوزيع) گرايش تامين نياز صنوف خدماتي 2- شركت تعاوني توليدي وتوزيعي نظام مهندسي خراسان رضوي تعاوني برتر ملي نوع تعاوني توليدي وتوزيعي گرايش عمران 3-اتحاديه شركتهاي تعاوني آبزي پروري خراسان اتحاديه تعاوني برتر ملي نوع تعاوني كشاورزي گرايش آبزي پروري 4-شركت تعاوني خانه خبرنگاران زن تعاوني برتر ملي نوع تعاوني خدماتي گرايش خدماتي بانوان 5-شركت تعاوني كشاورزي ودامداري پيشگام نيشابور تعاوني برتر استاني نوع تعاوني كشاورزي ودامداري گرايش كشاورزي6-شركت تعاوني مرز نشينان سرخس تعاوني برتر استاني نوع تعاوني تامين نياز مصرف كنندگان گرايش مصرف 7-شركت تعاوني خدمات آموزشي سپهر كاشمر تعاوني برتر استاني نوع تعاوني خدمات آموزشي گرايش خدمات آموزشي مصرف 8-شركت تعاوني اعتبار كاركنان نيروي برق خراسان تعاوني برتر استاني نوع تعاوني اعتبار كاركنان گرايش اعتبار9-شركت تعاوني چند منظوره عام كاركنان توزيع نيروي برق (فراكار) تعاوني برتر استاني نوع تعاوني توليدي وتوزيعي گرايش مسكن10-شركت تعاوني توليدي وتوزيعي تلاش وتوكل تعاوني برتر استاني نوع تعاوني توليدي وتوزيعي گرايش معدني11-شركت تعاوني فرش دستباف مهتاب تعاوني برتر استاني نوع تعاوني توليدي فرش دستباف گرايش فرش دستباف 12-شركت تعاوني بسته بندي جهان زعفران تربت حيدريه تعاوني برتر استاني نوع تعاوني صنعتي گرايش صنعتي13 -شركت تعاوني حمل ونقل درون شهري شهريران گشت تعاوني برتر استاني نوع تعاوني حمل ونقل گرايش حمل ونقل14 -شركت تعاوني مهندسي زرچكان مزرعه مشهد تعاوني برتر استاني نوع تعاوني كشاورزي گرايش بانوان 15-شركت تعاوني دامداري صبور باخرز تعاوني برتر استاني نوع تعاوني دامداري وكشاورزي گرايش تامين نياز توليد كنندگان
اسامي تعاوني ها برتر سال 1387 اداره كل تعاون استان خراسان رضوي:

1 - شركت تعاوني اتوسرويسهاي مشهد وحومه تعاوني برتر ملي نوع تعاوني تامين نياز صنوف خدماتي(تهيه وتوزيع) گرايش تامين نياز صنوف خدماتي2- شركت تعاوني توليدي وتوزيعي نظام مهندسي خراسان رضوي تعاوني برتر ملي نوع تعاوني توليدي وتوزيعي گرايش عمران 3-اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان دولت خراسان اتحاديه تعاوني برتر استاني نوع اتحاديه تعاوني مصرف ي گرايش مصرف كارمندي 4-شركت تعاوني توليدي پوشاك بانوان غدير تعاوني برتراستاني نوع تعاوني توليدي گرايش توليدي خدماتي بانوان 5-شركت تعاوني كشاورزي آبزي پروري منيژگان جناران تعاوني برتر استاني نوع تعاوني كشاورزي وآبزي پروري گرايش آبزي پروري 6-شركت تعاوني مرز نشينان سرخس تعاوني برتر استاني نوع تعاوني تامين نياز مصرف كنندگان گرايش مصرف 7- شركت تعاوني تامين نياز توليد كنندگان پروفيل ودرب وپنجره سازان نيشابور تعاوني برتر استاني نوع تعاوني تامين نيازتوليد كنندگان 8-شركت تعاوني اعتبار كاركنان جهاد كشاورزي خراسان تعاوني برتر استاني نوع تعاوني اعتبار كاركنان گرايش اعتبار9-شركت تعاوني مسكن فرهنگيان چنارانتعاوني برتر استاني نوع تعاوني مسكن مسكن گرايش مسكن كارمندي 10-شركت تعاوني توليدي وتوزيعي تلاش وتوكل تعاوني برتر استاني نوع تعاوني توليدي وتوزيعي گرايش معدني 11-شركت تعاوني فرش دستباف ترمه ايران تعاوني برتر استاني نوع تعاوني توليدي فرش دستباف گرايش فرش دستباف 12-شركت تعاوني توليدي صنعتي ارژن چوب سبزوار تعاوني برتر استاني نوع تعاوني صنعتي گرايش صنعتي 13-شركت تعاوني حمل ونقل درون شهري گوهر نگاران خراسان تعاوني برتر استاني نوع تعاوني حمل ونقل گرايش حمل ونقل اتوبوس داران 14-شركت تعاوني جمع آوري شير زبرخان نيشابور تعاوني برتر استاني نوع تعاوني خدماتي گرايش خدمات كشاورزي 15-شركت تعاوني مصرف هنرستان فني پسرانه طالقاني تربت حيدريه تعاوني برتر استاني نوع تعاوني مصرف گرايش مصرف آموزشگاهي
همچنين از 11 پيشكسوت تعاونگرسال1389 خراسان رضوی:

1-محمد رضا رهنما از اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان استان 2-عباسعلی فاضلی نسب از اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان دولت استان 3-عباسعلی قدمیاری تعاونی درب وپنجره سازان وپروفیل نیشابور 4-پرویز حیدری اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان استان5-امیر رضا خدیوی زنداتحادیه تعاونی های حمل ونقل استان 6-امیرخانی تعاونی پروفیل گناباد 7-عباس جلیلیان تعاونی فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد 8-اسماعیل اسماعیل پور تعاونی مرغ گوشتی نمونه کاشمر 9-محمد عرفانیان تعاونی باطری سازان مشهد 10محمد مزاری تعاون وحدت توس ومصرف کارکنان استانداری 11-امیررضا آخوندان تعاونی مسکن خانه سیز
شش خادم تعاونگرسالهای1357تا1389:

1-مرحوم زنده یاد حاج عبدالکریم نیشابوری مدیر کل اسبق تعاون استان 2-عبدالاحد برادران خلخالی مدیر کل اسبق تعاون استان 3-علی ابراهیمبای سلامی مدیر کل سابق تعاون استان 4-سید اکبر نوبخت مدیریت اسبق مرکز گسترش استان 5-حسن چلنگر مدیریت اسبق مرکز گسترش استان6-حسین کاشفی مدیریت اسبق مرکز گسترش استان
پنج چهره ماندگار تعاوني ها

1-احمد مرتضائی (سر افرازی) از تعاونی اتوسرویس های مشهد وحومه 2-حسن موحدیان فرماندار مشهد ورئیس هیئت مدیره تعاونی مصرف نیروی انتظامی 3-محمود رضا مشار موحد معاون 5مدیر کل تعاون استان ومعاونمرکز آموزش مدیریت صنعتی استان 4-حجت الاسلام جوادی مدیر تعاونی اعتبارو موسسه مالی واعتباری عسکریه 5-محمد مهدی مروج الشریعه معاون سابق استاندار ومدبرعامل منطقه آزاد تجاری سرخس
سه تعاوني مرغداران متشکل گوشتی گنابادتعاونی برتر استانی

تعاونی اتوسرویسهای مشهد وحومه تداوم سه سال برتری ملی

تعاونی اعتبار فرهنگیان نیشابوربرتر ملی
نيز به عنوان تعاوني برتر ملي از25 تعاونی برتر سطح کشور و همچنین
دکتر محمود صلاحی استاندار خراسان رضوي هم به عنوان استاندارهميار برتر تعاون كشور
ازدست رييس جمهور لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
هجده نفر نفر از مدیران کل استان لوح تقدیر مدیر همیار تعاونگران
را همراه با تندیس یادبود ستاد هفته تعاون از استاندار ورئیس ستاد هفته تعاون استان خراسان رضوی دریافت نمودند. این مدیران عبارتند از:

1. دکتر جعفری مدیر کل ارزشیابی ورسیدگی به شکایات استانداری
2. حاجی نقی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان
3. لبافی نژاد رئیس سازمان کار و المور اجتماعی استان
4. مهندس سیدمحمد پژمان شهردار مشهد
5. علی شهابی رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
6. عاطفی رئیس وناظر کل گمرکات استان
7. بنی صفار مدیر کل امور مالیاتی استان
8. صفر زاده رئیس سازمان بازرگانی استان
9. کاملان رئیس امور بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان

10. احمدشادکانی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان

11. دکتر غلامرضا قنبری معاونت آموزش وپژوهش و کار آفرینی اداره کل تعاون

12. حمید وطنی معاون نظارت و تشکیل وتوسعه تعاونیهای اداره کل تعاون

13. محمد رضا فتاحی معصوم معاون پشتیبانی و امور شهرستانهای اداره کل تعاون

14. خانم مریم قدیریان مدیر امور مالی اتاق تعاون استان

15-همچنین آقایان مهندس شافعی رئیس اتاق بازرگانی وصنایع معادن استان

16-مهندس سیادت رئیس انجمن مدیران صنایع استان

17-مهندس شرکا رئیس هیئن مدیره خانه صنعت و معدن استان

18-مهندس قنبری رئیس انجمن کار فرمایان استان
در روز تعاون الگوی پایدار اقتصاد وتوسعه صادرات تندیس هفته تعاون را به همراه تابلوی بزرگداشت هفته تعاون به پاس همکاری صمیمانه با بخش تعا ون از استاندار ورئیس اتاق تعاون کشور دریافت نمودند.

۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

برنامه ریزی برای تاسیس بنیاد توسعه کارآفرینی تعاونی زنان کشور

برنامه ریزی برای تاسیس بنیاد توسعه کارآفرینی تعاونی زنان کشور

وزیر تعاون از برنامه ریزی برای تاسیس بنیاد توسعه کارآفرینی تعاون زنان کشور با همکاری مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری خبر داد.

محمد عباسی با اشاره به اینکه بستر تعاونیها می تواند حضوربانوان را منسجم و تحقق عدالت اجتماعی را تسریع نماید، گفت: مسئله اشتغال‌ زنان به عنوان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی روز اهمیت بسیاری دارد.

وزیر تعاون افزود: با توجه به ساختار جمعیت جامعه از نظر جنسیت، درصد بالایی از جمعیت فعال کشور را قشر بانوان تشکیل می‌دهند به نحوی که زنان در انقلاب اسلامی، دفاع و حمایت از آن نمونه تاریخی اند. این همت می تواند در بازسازی اقتصاد کشور و فرصتهای جدید اشتغال بویژه بهبود شرایط اقتصاد خانوار در کشور کمک شایانی نماید.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه در نظر گرفتن نقش های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها، لزوم برنامه ‌ریزی دقیق جهت استفاده بهینه از امکانات توانمندیها و شکوفایی استعدادهای بالقوه بانوان را بدیهی می کند، افزود: زنان مسلمان در ایران ثابت کردند با نجابت اسلامی و ایرانی، هوشمندی و بصیرت دوشادوش مردان نقش فعالی دارند.

عباسی بیان داشت: بخش تعاون از طریق تقویت فرهنگ مشارکت مردمی، زمینه مناسب برای اشتغال بانوان است به همین منظور ایجاد تعاونیهای خاص بانوان مشارکت آنها را در رشد اقتصادی تضمین می‌کند. همچنین بستر تعاونیها می تواند موقعیت حضور بانوان را منسجم و متشکل کند و بستر حمایت، توانمند سازی و تحقق عدالت اجتماعی را فراهم کند.


وی گفت: شرکتهای تعاونی زنان را می ‌توان ازجمله تشکلهای مردمی دانست که امکان یکپارچه کردن منابع انسانی، به کارگیری سرمایه ‌های کم، ایجاد اشتغال با شرایط آسان و درنهایت بالاترین توان اقتصادی زنان و جلب مشارکت فعالیت آنها را فراهم می‌کند.


وزیر تعاون خاطر نشان کرد: زنان با حضور در تعاونیها علاوه بر برخورداری از مزایای اقتصادی در صحنه های اجتماعی نیز می توانند فعال باشند و فعالیت در گروههای زنان نیز به آنها کمک می ‌کند تا حس خودباوری را که پیش نیاز مشارکت است به دست آورند، بخش تعاون می‌تواند بانوان را وارد صحنه اقتصادی و اجتماعی کرده و راه را برای حضور فعالتر آنها در جامعه بازکند.

عباسی تاکید کرد: بی ‌تردید تعاونیهای بانوان بستر مناسبی است که می تواند به تحقق عدالت اجتماعی سرعت بخشد. تحقیقات نشان می دهد که علیرغم این حضور و امکان گسترش آن در حال حاضر تعدادی از تعاونیهای بانوان با مشکلاتی مواجه هستند که از جمله می‌توان به پایین بودن توان مدیریتی، پایین بودن سطح تحقیقات در اغلب تعاونیهای بانوان علیرغم اینکه ۶۰ درصد فارغ ‌التحصیلان دانشگاهی زنان هستند، عدم وجود ارتباط و همکاری مناسب با یکدیگر، مشکلات بازاریابی، ضعف مالی، عدم نقدینگی، فقدان تجربه و فعالیتهای اقتصادی، عدم خودباوری کامل در بین بعضی از بانوان تحصیل کرده در امکان ایجاد کارآفرینی و موانع قانونی جهت تشکیل اتحادیه‌ های ویژه برای تعاونیهای بانوان اشاره کرد.

وی تصریح کرد: علیرغم موانع و مشکلات ذکر شده نقاط قوت و فرصتهای بسیاری وجود دارد، توجه به امور بانوان در دولت، وجود تعداد زیادی از فارغ‌ التحصیلان متخصص زن، تدوین قانون اصل ۴۴، تاسیس بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از جمله فرصت‌هایی است که می توان در ایجاد توانمندی بانوان مسلمان ایران اسلامی از آن بهره جست.

وزیر تعاون بیان داشت: به این منظور وزارت تعاون برنامه‌ای ویژه برای توسعه کارآفرینی اشتغال بانوان به ویژه از طریق گسترش تعاونیهای بانوان دارد که باهمکاری مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری برنامه راه اندازی بنیاد توسعه کارآفرینی تعاون زنان را اجرا خواهد کرد.

به گفته عباسی، ایجاد خطوط اعتباری جداگانه برای حمایت ویژه از تعاونیهای بانوان در قالب سرمایه ‌گذاری ثابت و سرمایه‌ در گردش، کمک به توسعه تعاونیهای موجود بانوان، کمک به رفع مشکلات تعاونیهای غیرفعال در راه اندازی مجدد، تسهیل حضور بانوان درتعاونیهای نوین دانش ‌بنیان وفعالیتهای پژوهشی، علمی،ارتقاء بهره ‌وری و افزایش کیفیت محصولات، تعامل با سازمانها، برنامه‌ ریزی و سیاستگذاری‌ برای جذب فارغ ‌التحصیلان زن برای تشکیل تعاونیهای تخصصی بانوان، فراهم کردن فرصتهای آموزشی، ارتقای مهارتهای شغلی و فرصتهای عرضه، تولید و خدمات بانوان در نمایشگاهها از جمله اهداف و برنامه‌ های پیش رو است.

۱۳۸۹ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

در سه سال 140 هزار شغل برای زنان در بخش تعاونی ایجاد شد

در سه سال 140 هزار شغل برای زنان در بخش تعاونی ایجاد شد


دکتر محمد عباسی گفت: وزارت تعاون با توجه به وظایف و ماموریت های خود و نقش مهمی که در ارتقا وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان و توانمندسازی آنها در قالب تعاونی های بانوان دارد، موثرترین دستگاه برای تحقق اهداف دولت در حوزه زنان و خانواده محسوب می شود.
وی افزود: وزارت تعاون بعنوان یکی از ارگانهای فرابخشی در کشور، در راستای وظایف قانونی خود با برنامه ریزی مناسب اقدامات خوبی در جهت اعتلای جامعه زنان در بخش تعاون انجام داده است.
عباسی با اشاره به ایجاد بستر مناسب برای کسب استقلال در تمام عرصه های اجتماعی
و اقتصادی از طریق تشکیل و توسعه تعاونی های زنان، گفت: تشویق و حمایت از تشکیل شرکت های تعاونی زنان از دیگر اقدامات وزارت تعاون بوده است.
وی افزود: حمایت از دسترسی تعاونی های زنان به منابع و تسیهلات مالی و رفع موانع حقوقی در دسترس برابر به منابع مالی و فراهم کردن فرصت های عرضه تولیدات و خدمات تعاونی های زنان در نمایشگاه ها و بازارهای داخلی و خارجی از دیگر اقدامات وزارت تعاون بوده است.
وزیر تعاون گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها سه تعاونی بانوان تشکیل شده بود که در زمان حاضر این رقم به بیش از 27 هزار تعاونی رسیده که 14 هزار و 497 تعاونی در دوره فعالیت دولت نهم تشکیل شده است.
وی تاکید کرد: حضور بانوان در عرصه های مختلف کشور نشان دهنده رشد فزاینده حضور آگاهانه آنها در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
عباسی در خصوص فعالیت های مربوط به راهبرد ایجاد فرصت های شغلی بانوان در بخش تعاون، گفت: ایجاد اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان و دختران بعنوان نیمی از جمعیت فعال
کشور در توسعه اقتصادی و در نتیجه حرکت بسوی تحقق بخشی از سهم 25 درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه کشور از اهداف وزارت تعاون است.
وی بهره مندی از توانایی های بالقوه زنان و دختران در فعالیت های اقتصادی، اجرایی کردن بخشی از تفاهم نامه های منعقده فیمابین وزارت تعاون با سایر دستگاههای اجرایی و کمک به توسعه و یا ممانعت از تشدید مشکلات و یا رکود ورشکستگی تعاونی های زنان از طریق پرداخت یارانه در قالب کمک را از دیگر فعالیت های این وزارتخانه عنوان کرد.

همکاري سازماني براي توانمندسازي زنان شعار امسال روز تعاون

همکاري سازماني براي توانمندسازي زنان شعار امسال روز تعاون


گراميداشت روز بين المللي تعاون هر سال در اولين شنبه جولاي برابر با 12 تير ماه در سازمان ملل برگزار مي گردد، امسال "همکاري سازماني براي توانمندسازي زنان" بعنوان شعار اين روز برگزيده شده است.
روز بين المللي تعاون از سال 1923 توسط اتحاديه بين المللي تعاون(ICA )در سازمان ملل گرامي داشته مي شود.
در مناسبات جهاني از اين روز بعنوان فرصتي براي بررسي نقش مشارکتي جنبش تعاون در حل معضلات جهاني با همکاري سازمان ملل ياد مي شود و موضوعات مورد بحث از مسائل مطرح شده در بخش تعاون در يک چهارم اول سال انتخاب مي گردند.
هدف از گراميداشت روز جهاني تعاون در سال 1995 به وسيله سازمان ملل افزايش آگاهي نسبت به تعاون، روشن سازي کامل اهداف و موضوعات سازمان ملل و جنبش جهاني تعاون با در نظر گرفتن نقش مشارکتي جنبش تعاون براي شفاف سازي مسائل اصلي از سوي سازمان ملل است.
از اهداف ديگر اين روز مي توان به قوي سازي و توسعه روابط بين جنبش هاي جهاني تعاون و دولت ها در سطوح محلي و بين المللي اشاره کرد.
همکاري سازماني براي توانمندي زنان بعنوان شعار امسال اين روز برگزيده شده است و پيرامون اينکه مدل تعاون سازماني چگونه مي تواند به قدرتمندي زنان منجر شود بحث خواهد شد.
هدف از اين امر ارائه برنامه اي براي توانمندسازي زنان با محوريت تعاون و در دو بخش پاسخ دهي به احتياجات عملي و استراتژيکي آنها ذکر شده است.
در هر حال تعاوني هاي زنان تنها مختص اين قشر نبوده و اعضاي آن را مردان و زناني تشکيل مي دهند که بدنبال ارائه راهکارهاي مناسب در جهت بالا بردن استانداردهاي زندگي به وسيله دستيابي به فرصت هاي مناسب آموزشي و تربيتي براي زنان مي باشند.
در اين روز همچنين نقش تعاون در ايجاد فرصت جهت مشارکت زنان در فعاليت هاي اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد.
نقش مشارکتي زنان در بهبود وضعيت اقتصاد، جامعه و موقعيت فرهنگي زنان،ارتقا برابري و تغيير پايه هاي آموزشي از ديگر محورهاي مورد بررسي در اين روز است.

۱۳۸۸ مهر ۳, جمعه

شکستن چرخه فقر خانواده ها توسط زنان

شکستن چرخه فقر خانواده ها توسط زنان
معاون آموزش ، تحقیقات و ترویج وزارت تعاون از شکستن چرخه فقر خانواده ها با انجام فعالیتهای اقتصادی زنان به ویژه ‏در تعاونیها خبر داد. ‏
غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر با بیان قابلیتها و پتانسیل بالای زنان عضو تعاونیهای کشور، گفت: زنان علاوه بر ‏وظیفه همسری و صیانت از حریم خانواده ها، در تعاونیها فعالیتهای تولیدی و اقتصادی نیز دارند.‏
‏ ‏
معاون آموزش، تحقیقات و ترویج وزارت تعاون اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 60 درصد فارغ التحصیلان و دانشجویان ‏دانشگاهها را بانوان تشکیل می دهند که خود پتانسیل بالایی محسوب می شود.‏
‏ ‏
حسینی نیا با تاکید بر استفاده بخش تعاون از قابلیتها و پتانسیل زنان، تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز در ‏افق 1404 نیاز است تا در کشور و به ویژه بخش تعاون از کلیه قابلیتها و ظرفیتها استفاده شود.‏
‏ ‏
زنان نیمی از منابع انسانی کشور هستند
‏ ‏
وی با تاکید بر این نکته که نیمی از منابع انسانی کشور را زنان تشکیل می دهند، افزود: این نیروی عظیم می تواند وارد ‏چرخه اقتصادی شود.‏
‏ ‏
معاون وزیر تعاون خاطر نشان کرد: زنان و دختران در جامعه روستایی دارای نقش موثرتری هستند به نحوی که اگر زنان ‏روستایی نباشند بخشی از کارها در کشاورزی و تولیدات روستایی انجام نمی شود.‏
‏ ‏
به گفته حسینی نیا بخش تعاون باید یکسری راهکارها و مکانیزمهای بهتری از گذشته را برای حضور موثرتر زنان در ‏عرصه اقتصاد ارائه کند، چون در این خصوص تعاونیها بیشتر از دو بخش دولتی و خصوصی مورد توجه بانوان قرار گرفته ‏است.‏
‏ ‏
وی یادآور شد: در گذشته زنان روستایی در استانهایی مانند لرستان و فارس برای فرآوری شیر و محصولات لبنی اقدامات ‏وسیعی را در قالب تعاونیها داشتند به نحوی که هر یک خانواده مسئولیت یک بخشی از کار تهیه شیر تا تولید لبنیات را بر ‏عهده داشته است و این خود یک نمونه بارز از تعاون در بین زنان روستایی بوده است.‏
‏ ‏
معاون آموزش، تحقیقات و ترویج وزارت تعاون تصریح کرد: تعاونیها می توانند مشکلات مرتبط با فعالیتهای اقتصادی ‏بانوان را بیشتر از سایر بخشها حل کنند به نحوی که کار تعاونی برای فعالیت زنان خودسرپرست و بی سرپرست مناسب تر ‏از حضور در بخشهای دیگر است.‏
‏ ‏
حسینی نیا به بیان یک نمونه از فعالیت وسیع تعاونیها در هندوستان اشاره کرد که طی آن 1 میلیون و 100 هزار نفر از زنان ‏روستایی یک ایالت در تعاونی فرآوری لبنی فعالیت می کنند.‏
‏ ‏
وی یادآور شد: بر اساس نظر سازمان جهانی کار، انجام کار تعاونی برای زنان در حال حاضر شرافتمندانه ترین نوع فعالیت ‏اقتصادی محسوب می شود چرا که از این طریق علاوه بر حفظ کانون خانواده می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند.‏
‏ ‏
شکستن چرخه فقر خانواده ها توسط زنان
‏ ‏
معاون وزیر تعاون به این نکته اشاره کرد که بر اساس فعالیت زنان در حوزه اقتصادی چرخه فقر خانواده ها شکسته می ‏شود به نحوی که با حضور زنان در فعالیتهای تعاونی، خانواده ها از چرخه فقر خارج می شوند.‏
‏ ‏
به گفته حسینی نیا تعاونیهای بانوان در انجام فعالیتهای اقتصادی با تعاونیهای دیگر تفاوتی ندارند ولی اگر 50 درصد ‏اعضای یک تعاونی زنان باشند آن تعاونی اصطلاحا تعاونی زنان نامیده می شود.‏
‏ ‏
‏33 هزار تعاونی زنان در 3 گرایش‏
‏ ‏
وی خاطر نشان کرد: البته در تعاونیهای بانوان مالکیت با زنان است. در حال حاضر بیشترین تعداد تعاونیهای فعال زنان در ‏گرایشهای خدمات، کشاورزی و صنعت هستند.‏
‏ ‏
معاون وزیر تعاون تعداد تعاونیهای خدماتی زنان را 20 هزار و 514 تعاون، تعاونیهای صنعتی را 6 هزار و 304 تعاونی و ‏تعاونیهای کشاورزی زنان را نیز در حال 5 هزار و 937 تعاونی اعلام کرد.‏
‏ ‏
حسینی نیا از ارائه رویکرد توانمند سازی تعاونیها توسط زنان سخن گفت و بیان داشت: رویکرد مناسب زنان در مورد نحوه ‏توانمند سازی تعاونیها مورد توجه سازمان خواروبار جهانی (یونیسف) قرار گرفته است.‏
‏ ‏
این مقام مسئول در وزارت تعاون در پایان گفت: هر ساله در جشنواره انتخاب تعاونی های برتر چند تعاونی زنان نیز حائز ‏رتبه های اول می شوند.‏

۱۳۸۸ تیر ۱۴, یکشنبه